Jipnoii ຣີວິວ,  ກາເຟ

ກາເຟແຊບ ແມ່ນາງ

👍 ຄວາມແຊບ ລະດັບຕຳນານ ບ້ານ ຮ່ອງແກ
ຮ້ານ ກາເຟແຊບ ແມ່ນາງ ເຂົ້າຮ່ອມຂ້າງທະນາຄານການຄ້າສາຂາຮ່ອງແກ
ກາເຟເຂັ້ມຂຸ້ນ ຫອມໄດ້ໃຈ ໃສ່ເຄື່ອງໃຫ້ແບບບໍ່ແພງ ຈັດເຕັມ
ກາເຟຈອກນ້ອຍ 6.000 ກີບ | ຈອກໃຫຍ່ 12.000 ກີບ

📍 ຮ້ານ ແມ່ນາງ ກາເຟແຊບ
ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້ (ຍົກເວັ້ນມີຄາວຽກ)
ເວລາ: 8 am – 4 pm
☎️ 020 23274762

ພິກັດ: ຖ້າມາແຕ່ທາງໄຟແດງທາດຫລວງ ຂີ່ລົງມາທາງຮ່ອງແກ ກາຍທະນາຄານການຄ້າ ສຸດຕຶກຈະມີຮ່ອມຄອນກີດເຂົ້າ ຟາກຊ້າຍມີ ໜ້າຮ່ອມມີປ້າຍອາພາດເມັ້ນໃຫ້ເຊົ່າໃຫຍ່ໆ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: