ຄົວຈິບນ້ອຍ

ກິນຕຳໝາກເຂືອ ຄົວຈິບນ້ອຍ

ເດິກມາເປັນສີເຈັບໆຫົວ ເປີດຕູ້ເຢັນພັດມີແຕ່ໝາກເຂືອມ້ວງເລີຍຂໍຈັດດດດຈັກບາດ ກິນປາແດກເຮັດໃຫ້ມີແຮງ 🤣

📍ໃຜເຄີຍກິນຕຳໝາກເຂືອແນ່

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: