ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ກຸ້ງເຕັ້ນ ເຮືອນແພທ່າງ່ອນ

ຂໍກຸ້ງເຕັ້ນມາເຕັ້ນໃສ່ຕາ ຈັກຈານສອງຈານດຸຫັ້ນ
ຄືຢາກນອນແທ້ 😩
ຄືຈະມີແຮງຍ່າວວວວ

 

📍ເຮືອແພທ່າງ່ອນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: