ຄົວຈິບນ້ອຍ

ກ້ອຍປານໍ້າຂອງ

ມາເດີ້ ກິນກ້ອຍປານໍ້າຂອງ ອາຫານຕາມລະດູການ 😋🐟🦈
ປາໂຕ 1 ແບ່ງເຮັດກ້ອຍ ເຮັດແກງ ພື້ນທ້ອງປາດເຮັດໝົກຂີ້ປາ
ໝົດໂຕປາ ບໍ່ໃຫ້ເສຍຈັກອັນ ຄັກສຸດສາດການປຸງອາຫານລາວ
ເຮັດແລ້ວ ເສີບຂຶ້ນພາເຂົ້າພ້ອມເຂົ້າໜຽວຮ້ອນໆ ຜັກກັບສົດໆ ທີ່ເກັບຈາກສວນແຄມຮົ້ວ 🥒🥬🌶

#ອຸດົມສົມບູນ #ອາຫານລາວ #ຢາກຫຍັງກໍເຮັດກິນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: