ຮ້ານອາຫານ

ຂະຫນົມຄົກ

ຂະຫນົມຄົກ ໃສ້ຫວານ ໃສ້ເຄັມ ເຕັມໆຄຳ😋

📍ຮ່ອມຫໍກາງ ແຄມຂອງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: