ອາຫານຈານດ່ວນ,  ຮ້ານອາຫານ

ຂາໄກ່ BKY ບຶງຂະຫຍອງ

ເບົາໆ ເຊົ້າວັນທິດ🤗 ເລາະກິນໄປເລື້ອຍໆ 😉
ຂາໄກ່ບຶງຂະຫຍອງ ໄປສອງ ສັ່ງມາ ແຊບບໍ່ແຊບ ກິນຈົນກ້ຽງ 😋
ຮ້ານບັນຍາກາດດີ ມີແອ ຕຳກະແຊບ 👍🏻 ໄປລອງເດີ້ 🍗

📍ຂາໄກ່ BKY ບຶງຂະຫຍອງ (ກົງກັນຂ້າມກັບແຫນມເນືອງ )

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: