ໝີ່ເຫຼືອງ,  ອາຫານຈີນ,  ຮ້ານອາຫານ

ຂົ້ວໝີ່ຈີນ Benoni

ຂົ້ວໝີ່ແບບຈີນ ແຊບ 😋

📍ຮ້ານ Benoni ນໍ້າພຸ ກົງກັນຂ້າມກັບຂອບໃຈເດີ້