Buffe,  ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເປັນຊຸດ

ຄາເຟ່ຊີ້ນດາດໂຕໝູ (ທາດຫລວງ)

🤩 ບຸບເຟ່ຊີ້ນດາດ 49.000 ກີບ 📌 (ກິນບໍ່ອັນ ບໍ່ຈຳກັດເວລາ)

ຄ່າເຟ່ຊີ້ນດາດໂຕໝູ ແຖວທາດຫລວງ ເສັ້ນຫລັງທາດ ຟາກວຽງຈະເລີນ
ແຊບບບບບ ແນະນຳ 👍🏻
ແຈ່ວແຊບ ໃຫ້ຫຼາຍ (ຖືກໃຈສາຍແຈ່ວ)

ເປັນບຸບເຟ່ທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄປຕັກເອງ ມີຄົນເສີບໃຫ້ ສະບາຍສຸດ ກິນບໍ່ຂາດຕອນ

⏰ເປີດທຸກມື້
ຈັນ-ເສົາ: 11.00 – 23.00 ໂມງ
ວັນອາທິດ: 16.00 – 23.00 ໂມງ
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່: 49.000 ກີບ
ລາຄາເດັກນ້ອຍ: 29.000 ກີບ
(ລາຄານີ້ບໍ່ລວມເຄື່ອງດື່ມ)
☎️ ເບີໂທຕິດຕໍ່:
020 2222 4884
020 7799 9596

📍ຄາເຟ່ຊີ້ນດາດໂຕໝູ (ທາດຫລວງ. ແຜນທີ່ຢູ່ຮູບສຸດທ້າຍ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: