Buffe,  ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ

ຄ່າເຟ່ຊີ້ນດາດໂຕໝູ ບຸບເຟ່ 49.000 ກີບ (ກິນບໍ່ອັນ ບໍ່ຈຳກັດເວລາ)

ສາຍບຸບເຟ້ ສາຍຊີ້້ນດາດ ບໍ່ຄອນພາດຮ້ານນີ້ດ້ວຍປະການທັງປວງບຸບເຟ້ສຸດຄຸ້ມໃນລາຄາ 49.000 ກີບ (ກິນບໍ່ອັນ ບໍ່ຈຳກັດເວລາ)
ຄ່າເຟ່ຊີ້ນດາດໂຕໝູ ແຖວທາດຫລວງ ເສັ້ນຫລັງທາດ ຟາກວຽງຈະເລີນ
ແຊບບບບບ ແນະນຳ 👍🏻
ແຈ່ວແຊບ ໃຫ້ຫຼາຍ (ຖືກໃຈສາຍແຈ່ວ)
ເປັນບຸບເຟ່ທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄປຕັກເອງ ມີຄົນເສີບໃຫ້ ສະບາຍສຸດ ກິນບໍ່ຂາດຕອນ
⏰ເປີດທຸກມື້
ຈັນ-ເສົາ: 11.00 – 23.00 ໂມງ
ວັນອາທິດ: 16.00 – 23.00 ໂມງ
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່: 49.000 ກີບ
ລາຄາເດັກນ້ອຍ: 29.000 ກີບ
(ລາຄານີ້ບໍ່ລວມເຄື່ອງດື່ມ)
☎️ ເບີໂທຕິດຕໍ່:
020 2222 4884
020 7799 9596
📍ຄາເຟ່ຊີ້ນດາດໂຕໝູ (ທາດຫລວງ. ແຜນທີ່ຢູ່ຮູບສຸດທ້າຍ)
ຄ່າເຟ່ຊີ້ນດາດໂຕໝູ ປັດຈຸບັນມີ 2 ສາຂາ: ສາຂາທາດຫຼວງ ແລະ ສາຂາ Walking Street ແຄມຂອງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: