ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ງົວປິ່ນ

ງົວປິ່ນ ຟິນຟິນ 😋
ໃກ້ປີໃໝ່ງານງົວກະມາ ໜັງກອບໆ ຈໍ້າແຈ່ວເພ້ຍ ຄຸ້ຍແຈ່ວຕັບ
ແຊບຄັກ ເອົາຫຍັງມາແລກກະບໍ່ຍອມ 📌

#laofood

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: