ອາຫານເກົາຫຼີ,  ຮ້ານອາຫານ

ຈາຈັງມຽນ HanCook

ແອດມິນແນະນຳເມນູນີ້ ຈາຈັງມຽນ 😋

📍ຮ້ານ HanCook (ຕະຫລາດ 450 ປີ ວຽງຈັນ)