ຄົວຈິບນ້ອຍ

ຈຸ່ມຈີນ ຂອງຄົວຈິບນ້ອຍ

ຈຸ່ມຈີນທີ່ແຊບທີ່ສຸດ ແມ່ນຈຸ່ມຈີນທີ່ເຮັດກິນຢູ່ບ້ານ 😊

ເຮົາມັກຫຍັງກະໃສ່ ບໍ່ມັກກະບໍ່ໃສ່ ຢາກກິນຫລາຍສໍ່າໃດກະໄດ້
ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ມັນແຊບບ່ອນເຮົາໄດ້ກິນນຳຄອບຄົວ
ຊ່ວຍກັນຫ້າງ ຊ່ວຍກັນຈຸ່ມ ນັ່ງລົມກັນ 🥂 #HappyHoliday

📍ກິນຫຍັງກະບໍ່ແຊບເທົ່າກິນຢູ່ບ້ານ 👵🏻👴🏻👨🏼🧑🏻👱🏻‍♂️👱🏻‍♀️👶🏻

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: