ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເປັນຊຸດ

ຈຸ່ມປ່າໄຜ່ (ບ້ານຫ້ອມ)

🎋ຈຸ່ມປ່າໄຜ່ ຈຸ່ມໝໍ້ດິນ ທີ່ເດັດທີ່ສຸດໃນບ້ານຫ້ອມ
ແອດບອກເລີຍວ່າ ໃຜທີ່ມາຮ້ານນີ້ຕ້ອງກັບມາອີກ ເພາະອາຫານແຊບອີ່ຫລີ
ເມນູແນະນຳ:
1. ຈຸ່ມໝໍ້ດິນ ໝູ ນົມ ງົວ ຢໍ່ ປາ
2. ຕຳທະເລ (ອັນນີ້ເດັດ ປາແດກແຊບແຮງ ຕ່ອນທະເລເດັ້ງໆ)
3. ປີ້ງກຸ້ງ ແຈ່ວສົ້ມ ແຊບ
4. ຫ້າມພາດເລີຍ ຄື ກຸ້ງແຊ່ນໍ້າປາ ແຈ່ວເດັດແຮງ ເປັນ ລົດຊາດທີ່ຫາກິນໃສກໍບໍ່ຄື ຢາກໃຫ້ລອງ

ຮ້ານຈະເປັນສະຕາຍກັນເອງ ມີຕູບໃຫ້ນັ່ງ ເປັນໂຕະກໍດີ
ແອດຮັບປະກັນ ຮ້ານນີ້ແຊບອີ່ຫລີ ໄປລອງແລ້ວຈະຕິດໃຈ

📍ຮ້ານ ຈຸ່ມປ່າໄຜ່ (ບ້ານຫ້ອມ)
ພິກັດ: ບ້ານຈອມທອງ ຮ່ອມ 1. ແຜນທີ່ຮູບສຸດທ້າຍ
ຮ້ານເປີດ: ທຸກມື້
ເວລາ: 9 am – 11 pm
☎️ 020 99899556

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: