ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ

ຈຸ່ມເພ້ຍແຄມເຊ ອັດຕະປື

📌ຈຸ່ມເພ້ຍແຄມເຊ ແຂວງ ອັດຕະປື
ຮ້ານ ປີ້ງຫູໝູຈຸ່ມເພ້ຍ ອ້າຍເຈົ້ານາຍ
ເປັນຮ້ານນ້ອຍໆແຄມເຊ ແຕ່ບັນຍາກາດດີ

ພັນຫູໝູກໍແຊບ ແຕ່ທີ່ແອດມັກແມ່ນ ຈຸ່ມເພ້ຍໝໍ້ດິນ 🥘
ແຈ່ວເພ້ຍເຄື່ອງເຖິງດີ ຜັກສົດ ຊີ້ນໃໝ່ ຖືກໃຈສາຍຈຸ່ມ
ເດີນທາງເມື່ອຍໆ ຊົດຮ້ອນໆ ໂຄດມີແຮງ

📍ແຂວງ ອັດຕະປື

#ລາວທ່ຽວລາວ #jipnoiiເລາະລາວ #ພາເລາະລາວ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: