ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເປັນຊຸດ

ໂມນິກຊີ້ນຈຸ່ມ

ຈຸ່ມເພ້ຍແຊບ 😋 ເຄື່ອງອັດແໜ້ນ ມີແຈ່ວເພ້ຍເພີ່ມໃຫ້ພ້ອມ ຄັກສູດດດດດ

ຮ້ານເປີດ: 4 pm – 11 pm
📞 030 5105155
020 9554 9191

📍ຮ້ານ ໂມນິກຊີ້ນຈຸ່ມ (ແຖວນາໄຊ ຄັນມາແຕ່ທາງ 3 ແຍກນາໄຊ ຮ້ານຈະຢູ່ຂວາມື ກ່ອນຮ້ານ sen sen)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: