ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເປັນຊຸດ

ຈຸ່ມ Rainbow 🌈

ຈຸ່ມຈີນ ຂາລາຍ ຮ້ານແຖວຊອຍຫອຍຊ້າງເຜືອກ ແຊບບບບບ 👍

ຊີ້ນສົດໆ ຊົດນໍ້າຮ້ອນ ມີທັງແບບນໍ້າໃສ ແລະ ນໍ້າຈີນ ຊີ້ນດາດກໍມີ 😋👍🥘🥩

ໝູຊຸດ 15.000 ກີບ | ງົວ-ທະເລ 20.000 ກີບ

ສັ່ງເປັນຖາດເພີ່ມ ຖາດ 5.000 ກີບ

ຕຳເລີ່ມຕົ້ນ 12.000 ກີບ (ປາແດກແຊບ)

ແນະນຳຕຳທະເລ ແຊບ 🌶🌶🌶

ມາຊອຍຫອຍ ບໍ່ໄດ້ມີແຕ່ຫອຍ ຈຸ່ມກໍແຊບເດີ້

📍ຮ້ານ ຈຸ່ມ Rainbow 🌈

ພິກັດ: ຮ່ອມຊອຍຫອຍຊ້າງເຜືອກ ກົງກັນຂ້າມ ແຖວຮ້ານຢາໃຈເຮົ້າ

ເບິ່ງຮູບໜ້າຮ້ານ ແລະ ເມນູຮູບສຸດທ້າຍ

ຮ້ານເປີດ: ຈັນ – ເສົາ

ເວລາ: 5.30 pm – 2 am

☎️ 020 91354919

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: