ຕຳ,  ປີ້ງ,  ຮ້ານອາຫານ

ຊອຍຫອຍຊ້າງເຜືອກ

ຄຶດຊ່ວຍແດ່ 4 ຢ່າງນີ້ ກິນນຳຫຍັງຈັ່ງສິເຂົ້າກັນ😘

📍ຊອຍຫອຍຊ້າງເຜືອກ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: