ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເປັນຊຸດ

ຊີ້ນດາດນ້ອງດາວ ອັດຕະປື

ງານຈຸ່ມມາ ງານດາດກໍຕ້ອງມີ 😋🥩🥓🥬 ຂອງດີອັດຕະປື
ຄອນເທັ້ນນີ້ ເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ໄປແຂວງໃດ ກໍຕ້ອງກິນຊີ້ນດາດ ຂາດບໍ່ໄດ້ ແອດຈະຈັດຫາມາໃຫ້ ກິນໃຫ້ມັນຄົບທຸກແຂວງໂລດ 🤣

ເລາະຈາກໃຕ້ສຸດ ແນະນຳ: 📌ຮ້ານ ຊີ້ນດາດນ້ອງດາວ
ຊີ້ນດາດແຊບ ແຫ່ງ ແຂວງ ອັດຕະປື
ຊີ້ນສົດ ໃໝ່ ເນັ້ນວັດຖຸດິບໃນທ້ອງຖິ່ນ ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າໄດ້ກິນຂອງແຊບ ແລະ ດີ 👍

📍ພິກັດຄວາມແຊບ: ໜ້າທະນາຄານການຄ້າ ສາຂາ ອັດຕະປື

#ລາວທ່ຽວລາວ #jipnoiiພາເລາະລາວ #ຊີ້ນດາດ #ອັດຕະປື

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: