ຍຳ,  ອາຫານຈີນ

ຍຳຈີນຕະຫຼາດເຄື່ອງກິນສຸກທາດຫຼວງ

ຄືຄິດຢາກແນວຈີດຈາດ 🌶🌶
ຍຳຈີນແອດມັກສຸດແມ່ນຜັກກູດ ກັບເຫັດ ໝູນຳຫນ່ອຍຫນື່ງ
ມີເທົ່າໃດກະບໍ່ພໍ 😋 ໃຜມັກກິນຫຍັງແນ່ ???

 

📍ຍຳຈີນຕະຫຼາດເຄື່ອງກິນສຸກທາດຫຼວງ

ເຂົ້າໄປຮ້ານຈະຢູ່ຊ້າຍມື

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: