ອາຫານຈີນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

ຍຳຈີນແຊບ

ຮູ້ຈັກປີ້ງຈີນຄັ້ງແຣກ ກະໝູ່ພາໄປກິນຢູ່ໜອງດ້ວງ
ຮູ້ຈັກຍຳຈີນຄັ້ງແຣກ ກະຊັ່ງຈຽງ
ຕອນນີ້ບໍ່ອຶດບ່ອນສິຂາຍ ກາຍໄປໃສກະມີ ແຕ່ບໍ່ວ່າສິໄປກິນຢູ່ໃສ ກະຄຶດຮອດຄວາມຮູ້ສຶກແຣກສະເໝີ😊

📍ຫນອງດ້ວງຊິດຕີ້

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: