ອາຫານຈີນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

ຍຳຈີນ ຕະລາດນ້ອຍໜອງດ້ວງ

ມີຮ້ານຍຳຈີນຮ້ານໜຶ່ງ ແຊບແຮງ ຢາກແນະນຳ 😋

📍ແຖວຮ່ອມຕະລາດນ້ອຍໜອງດ້ວງ
ທີ່ຈິງຮ່ອມນັ້ນກະມີຫລາຍຮ້ານ ລອງທຸກຮ້ານແລ້ວ ຮ້ານນີ້ແຊບສຸດ 👍🏻
ໂຕຕຶກສົ້ມໆນິລະ ຄັນມາແຕ່ທາງຮ່ອງຄ້າ 4 ແຍກອາໄລ່ ໃຫ້ຂີ່ຊື່ມາທາງຕະຫລາດນ້ອຍໜອງດ້ວງ ຮ້ານຢູ່ຟາກຊ້າຍມື ຕິດກັບຮ້ານປີ້ງຈີນ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: