ອາຫານຈີນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

ຍຳຈີນ ເຈ້ປຸ້ຍ ພັນໝັ້ນ ເຈົ້າເກົ່າ

ຈັດເຕັມໆເລີຍເຈ້ ສິເອົາໄປແກ້ມ 🍺 ວັນພັກ 😝
ສຸກສັນວັນແມ່ຍິງລາວເດີ້ 😘

📍ເຈ້ປຸ້ຍ ພັນໝັ້ນ ເຈົ້າເກົ່າ ໜ້າວັດພັນໝັ້ນຂ້າງຫ້ອງການບ້ານ

ເປີດ: ທຸກມື້

ເວລາ: 9 am – 10 pm

☎️ 030 4539196