ຍຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຍຳ Stop N Eat

ມື້ນີ້ແອດໄດ້ໄປລອງຮ້ານຍຳມາ ເປັນຮ້ານຍຳທີ່ຖືວ່າເດັດ ວ່າແຊບເລີຍແຫຼະ ເຄື່ອງແໜ້ນແຮງ ນຳ້ຍຳບໍ່ຄືຮ້ານທົ່ວໄປ ຈະອອກຄືໆຕຳ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຕຳ ແຕ່ວ່າແຊບແຮງຈັດໄປ 3ຍຳເລີຍ 🤣
ປະເດີມເອົາຍຳປູມ້າກ່ອນເນາະມື້ນີ້ ດຽວນອນບໍ່ຫຼັບ 😂

📍Stop N Eat
ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ບ້ານບືງຂະຫຍອງ ຂ້າງປາຍຮ່ອມ 11
ກ່ອນຈະຮອດສານ ເບື້ອງດຽວກັນກັບສານເລີຍ ພໍດີບ່ອນເທີນລົດ
📞02077718118
(ເມນູ ແລະ ລາຄາຢູ່ກ້ອງ comment ຮ້ານມີຮັບສົ່ງນຳ)
https://www.facebook.com/jojophazaep/