ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າປຸ້ນ

ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຫລວງພຣະບາງ

ເຂົ້າປຸ້ນນໍ້າປາໃສ່ເອັນເປື່ອຍ ກັບ ໃສ້
ແຊບຫຼາຍເດີ້ ທັງກິນທັງຟ້າວຂຶ້ນຍົນ
ມື້ຫນ້າຈະມາຢາມໃຫມ່ເດີ້ 🤗

📍ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຫລວງພຣະບາງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: