ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕຳທາດຫຼວງ

ສວຍແລ້ວກິນຫຍັງດີ ???
ຮ້ານຕຳຮ້ານນີ້ ເດັດທີ່ຈືນຕັບ ນຸ້ມແຊບບບສຸດ ໃຜບໍ່ໄດ້ກິນຖືວ່າພາດ ຮ້ານປະຈຳແອດມິນ

📍ຕຳທາດຫຼວງ ກາຍຮ່ອມ m-point ທາດຫຼວງ ຈະມີຮ່ອມນ້ອຍໆຢູ່ເບື້ອງຂວາມື ເຂົ້າຮ່ອມໄປປະມານ 200m

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: