ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕຳນ້ຳແຕກ ຕຳຈານ 5.000 ກີບ

Image may contain: food

Image may contain: food

Image may contain: food

 

ມາລອງຮ້ານຕຳ ແຖວບ້ານ ຕຳຈານ 5.000 ກີບ
ທຳອິດນຶກວ່າສິໄດ້ໜ້ອຍ ໄປສອງຄົນ ສັ່ງໄປ 4 ຈານ ນໍ້າຫວານອີກ 😅
ພໍແຕ່ເສີບ ແນມຫນ້າກັນ ເຮັດໃດສິກິນເບິດ ແຕ່ສຸດທ້າຍກະເບິດ ເພາະແຊບ 😁
ແນະນຳ: ຮ້ານຕຳນໍ້າແຕກ
📍ໜ້າ ໂຮງຮຽນ ມ.ປາຍ ບໍ່ໂອ
ເປີດ: 9 am – 9 pm

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: