ຕຳ,  ອາຫານຈານດ່ວນ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕຳສາມເອື້ອຍນ້ອງ ຫລວງພຣະບາງ

ມາເດີ້ກິນຕຳ 😋 ເຈົ້າຖິ່ນວ່າຮ້ານນີ້ແຊບ 👌🏻ຄອມເຟີມແລ້ວເດີ້ວ່າແຊບທຸກອັນ ໂດຍສະເພາະກາເຟໃສ່ວຸ້ນດຳ 👍🏻

📍ຮ້ານ ສາມເອື້ອຍນ້ອງ (ຫລວງພຣະບາງ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: