ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕຳສີສະຫວາດ

ໂມງນີ້ ແອດມິນຄິດວ່າຕຳເຜັດໆ ຄືສິຊ່ວງ😋🌶🌶🌶🌶

📍ຕຳສີສະຫວາດ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: