ຕຳ,  ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕຳຫຼວງພະບາງ ນາງຈັນສຸກ

ຂໍປາແດກຄັກໆຈັກບາດແນ່ນ໋າາາ

📍ຮ້ານຕຳຫຼວງພະບາງ ນາງຈັນສຸກ
ລົງຮ່ອມບ່ອນຮ້ານຂາຍສັດລ້ຽງ ຕໍ່ຫນ້າ vientiane center ລົງໄປແຍກທີ 2ຊ້າຍມື ຈະມີປ້າຍບອກ