ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕຳແຊບນາໄຊ

ມາເດີ້ໃຜຢາກຊ່ວງ 🤣
ຕຳເຂົ້າປຸ້ນປົນໝາກຮຸ່ງເຜັດ ກິນກັບຕົ້ມເລືອດມີແຮງຍ່າວວວ

ຮ້ານນີ້ທີເດັດແມ່ນຕຳໝາກຮຸ່ງປົນເຂົ້າປຸ້ນ
ມື້ນີ້ວັນທິດ ຫາກິນຢາກແຮງ ຮ້ານກຳລັງເປີດເດີ້

📍ຮ້ານຕຳນາໄຊ ກົງກັນຂ້າມຮ່ອມແສງລາວ
📱 020 5429 2595
ຮ້ານເປີດ 9ໂມງເຊົ້າ – 6ໂມງແລງ

Google Map:

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: