ຕຳ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕຳແຊບສາຍແຂງ

ເຕີມພະລັງວັນເສົາ ເລາະກິນຕຳ ຮ້ານນີ້ ຕຳແຊບ ໄດ້ຫລາຍ
ເໝາະກັບສາຍແຂງຢ່າງເຮົາ ຮ່າຮ່າ
ໃຜໄດ້ກາຍມາລອງຊິມ ແນະນຳຮ້ານນີ້

📍 ຮ້ານຕຳແຊບສາຍແຂງ (ຖ້າມາແຕ່ທາງໄຟແດງວັດນາກ ຮຮ ລາວເຢຍລະມັນ ໃຫ້ຂີ່ຊື່ກາຍສະຖານທູດເກົາຫລີມາ ຈົນຮອດວົງວຽນ ແລ້ວລ້ຽວຂວາຫນ້ອຍຫນຶ່ງ ຮ້ານຈະຢູ່ຊ້າຍມື ມີປ້າຍຫນ້າຮ້ານຂຽນວ່າຮ້ານຍອດລູກຊີ້ນ)