ຄົວຈິບນ້ອຍ

ຕົ້ມໄກ່ລາດສະໄຕຮຕົວຈິບນ້ອຍ

ມາເດີ້ ກິນຕົ້ມໄກ່ລາດ ຕົ້ມນໍ້າປາ ຫອມໆ ເປື່ອຍໆ😋