ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ອາຫານເກົາຫຼີ,  ຮ້ານອາຫານ

ຕ໋ອກບົກກີ Arirang ໂພນທັນ

ຕ໋ອກບົກກີ (Tokpokki) ຊີສ🧀🧀🧀 ເອົາໃຈຕິ່ງ Oppa 😝
🌶🌶 ເຜັດໆ ຢືດໆ ຫນຶບໆ 😋😋😋 ແຊບຈິງ ແຊບຈັງ style ອາລີລາງ

📍ຮ້ານ Arirang ໂພນທັນ (ຮ້ານອາຫານເກົາຫລີ ກົງກັນຂ້າມກັບຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສຸກປະສົງ)