Jipnoii ຣີວິວ

ທຣິບວັງວຽງ

ເຂົາວ່າກິນເບຍຢູ່ວັງວຽງ ກິນແນວໃດກໍບໍ່ເມົາ 🤣
ເຊົ້າ ຈຳ ແລງ ຈວດດດດດຄັກ

#ມາກິນນຳ້ອ້ອຍນຳແອດຢູ່ ຊາກຸລະເດີ້

📍ວັງວຽງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: