ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານຕ່າງປະເທດ,  ຮ້ານອາຫານ

ທະເລລົງຖັງ ຮ້ານຊົບຍາວ

ແອດບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າເມນູນີ້ຊື່ຫຍັງ ລະຫວ່າງ ທະເລລົງຖັງ ກັບ ທະເລຖັງແຕກ🤣 ແຕ່ລົດຊາດເດັດດດ ຕ້ອງລອງ

📍ຮ້ານຊົບຍາວ Zopyao (ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ)
☎️ 020 9868 1111

🗺 https://maps.google.com/?q=17.991737,102.618362

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: