ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ນຳາຫວານ,  ຮ້ານອາຫານ

ນຳ້ບົວ

ໃຜໃຈດີຊື້ນຳ້ບົວມາໃຫ້ແອດມິນກິນແນ່ ແອດມິນເຈັບຫົວວວ
ໃຜມັກກິນນຳ້ບົວຮ້ານໃດແນ່ ???

📍ແອດມິນຫິວ