ຄົວຈິບນ້ອຍ

ນຳ້ຫວານເຂົ້າເໝົ້າ

ພີ່ນ້ອງແອດເອົາເຂົ້າເໝົ້າ ມາຝາກແຕ່ປາກເຊ
ແອດເລີຍຈັດນຳ້ຫວານເຂົ້າເໝົ້າ ເປັນຂອງຫວານເບົາໆ

👩🏻‍🍳ນຳ້ຫວານເຂົ້າເໝົ້າ
>> ຕົ້ມນຳ້ກະທິ ນຳ້ຕານ ເກືອຢິບໜື່ງ ເອົາໃບເຕີຍຕົ້ມນຳເພື່ອຄວາມຫອມ
>> ລ້າງເຂົ້າເໝົ້າໜ່ອຍໜື່ງ (ປົກກະຕິຖ້າຊື້ມາໃໝ່ໆບໍ່ລ້າງກໍ່ໄດ້)
>> ເອົາເຂົ້າເມົາລົງ ແລ້ວຄົນຈົນເຂົ້າເໝົ້າສຸກ
(ສູດແອດເອງ)

📍ລອງເຮັດກິນເບີ່ງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: