Buffe,  ຊີ້ນດາດ, ຈຸ່ມ,  ຮ້ານອາຫານ,  ເປັນຊຸດ

ນິກຸໂອະ

ອາລົມໄດ້ ບັນຍາກາດພາໄປ ທ້ອງກະເປັນໃຈອີກ
ໄປ໋ ຈັດບຸບເຟ້ໜັກໆຈັກບາດ

ໂດຍສ່ວນຕົວແອດມັກຊີ້ນຢູ່ ນິກຸໂອະ ໝັກກັບນຳ້ຊ໋ອດຂອງຮ້ານ(ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໂຕະ) ດາດໄຟຈາດໄປຈາດມາ ຄືຟິນນະ ຊີ້ນນຸ້ມໆ ຫອມໆ

📍ນິກຸໂອະ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: