Jipnoii ຣີວິວ,  ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ນຳປັ່ນ

ນໍ້າໝາກເຟືອງ

ປະທັບໃຈແຮງ ນໍ້າໝາກເຟືອງ Organic ເກັບຈາກສວນຫນ້າຮ້ານ ແຊບແທ້ແຊບວ່າ 😋 #ຕ້ອງລອງ ຫອມໝາກເຟືອງ ລົດຊາດຊຸ່ມຄໍ

📍Play Cafe ໂພນຕ້ອງ (ຮ່ອມຂ້າງສະວັນນີການຄ້າ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: