ອາຫານຈານດ່ວນ,  ອາຫານລາວ,  ອາຫານເຊົ້າ,  ຮ້ານອາຫານ

ບັນກວນສີສະຫວາດ

ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າ ກັບຮ້ານບັນກວນໃນຕຳນານ
ແຊບບບ ກິນແຕ່ນ້ອຍຈົນໃກ້ຈະເຖົ້າ 🤣
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 5.000ກີບ ຂື້ນໄປ

📍ບັນກວນສີສະຫວາດ