ກະແລ້ມ,  ກາເຟ ນ້ຳຫວານ Café,  ຮ້ານອາຫານ

ບິງຊູ Cafe Kream

ພັກແປັບ 😋

 

📍Cafe Kream (ຫລັງຫໍວັດທະນະທຳ ຮ່ອມ True Coffee)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: