ຮ້ານອາຫານ,  ເຄັກ ຂອງຫວານ

ບ່າວມີໄຊ ຂະໜົມຄົກຊາວວັງ

ຂະໜົມຄົກຊາວວັງ ຕະຫລາດສະພານທອງ ລອງແລ້ວ ຈະຕິດໃຈ
ຄູ່ລະ 1.000 ກີບ
ມີຫລາກຫລາຍໄສ້ໃຫ້ເລືອກ ໄສ້ເຜືອກ,ໄສ້ສາລີ,ໄສ້ເຄັມ
ແລະ ອີກຫລາຍໆໄສ້

📍ຮ້ານ ບ່າວມີໄຊ ຂະໜົມຄົກຊາວວັງ

ພິກັດ: ເຂົ້າຮ່ອມຂາຍເຂົ້າຂ້າງຕະຫລາດ ເຂົ້າໄປອີກໜ້ອຍໜຶ່ງປະມານ 20 ແມັດ ຮ້ານຈະຢູ່ຊ້າຍມື

ຮ້ານເປີດ:ທຸກມື້

ເວລາ: 9 am – 8 pm

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: