ກະແລ້ມ,  ຮ້ານອາຫານ

ບ້ານກະແລັມ

ກະແລັມເຢັນໆບໍ່ອ້າຍ 😝🍦
ກະແລັມອອກງານ ແຊບໆ ລາຄາກັນເອງ
ຫລືເຂົ້າໄປກິນຢູ່ຮ້ານເພິ່ນແຖວໂພນປ່າເປົ້າຫນ້າລາວທ໋ອບກະໄດ້

📍ບ້ານກະແລັມ (ຮັບອອກງານ ຫຼື ແຟນຊາຍ
ໂທ: 020 55318308, 020 5682 0261)

ວ໋ອດແອັບ020 5682 0261

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: