ອາຫານລາວ,  ຮ້ານອາຫານ

ຮ້ານ ບ້ານ ໝູ່

ອາກາດເລີ່ມຄ່ອຍແລງແລ້ວ
ບ້ານໃຜ ??? 
ບ້ານຫມູ່ເບາະ

📍 ບ້ານ ໝູ່

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: