ຄົວຈິບນ້ອຍ

ປັງປິ້ງເບຄ່ອນ ຄົວຈິບນ້ອຍ

ຫົວລົງໝອນລະຫິວໂລດ ປານຮູ້ວ່າຈະນອນນໍ້ 🤣
ຊ້ວງນີ້ແອັດຈັດຕຳຫຼາຍໂພດແສບທ້ອງຍ່າວຍ່າວວ
ຂໍອາຫານເບົາໆແນ່ຈັກມື້
ຝີມືແອັດອາດຈະໜ້າຕາບ້ານໆ ແຕ່ລົດຊາດພັດຕະຄານເດີ້ 😋
ມີໃຜມັກຫິວເຂົ້າກ່ອນນອນແນ່ 🙉

📍ເມນູຮອບເດິກ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: