ຮ້ານອາຫານ,  ເຂົ້າຈີ່

ປາເຕ້ຕັບໝູ

ຕອນເຊົ້າກິນຫຍັງງ່າຍໆ ຕອນບ່າຍຈັ່ງວ່າກັນໃຫມ່😊

ປາເຕ້ຕັບໝູ ກັບ 20.000 ກີບ

ສົນໃຈສັ່ງຊື້ ຕິດຕໍ່ເບີ:
☎ 020-55117714 ; 020-96767660
✅wa : 020-96767660

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: