Jipnoii ຣີວິວ,  ຮ້ານອາຫານ,  ຮ້ານແນະນຳ

ປິ້ງເບຄ້ອນ ເຫັດເຂັມ

ເບຄ້ອນ ເຫັດເຂັມ 😋 ແຊບ ເຂົ້າກັນດີ

📍ເຈ້ ຕ້ອຍ (ຫນອງຄາຍ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: