Jipnoii ຣີວິວ,  ຮ້ານອາຫານ,  ຮ້ານແນະນຳ

ປີ້ງກະປູ ຜາຮອມວິວ

ສະບາຍດີວັງວຽງ 😘
ແນະນຳ ຢ່າພາດ ປີ້ງກະປູຜາຮອມ ຮ້ອນໆ ຫອມໆ ກອບໆ ແຊບໆ

 

📍ຮ້ານ ອາຫານຜາຮອມວິວ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: