ຄົວຈິບນ້ອຍ

ປີ້ງກຸ້ງ ສູດຈິບນ້ອຍ

ມາເດີ້ກິນປີ້ງກຸ້ງນຳແອດ
ຕົ້ນເດືອນກິນກຸ້ງໄດ້
ທ້າຍເດືອນວ່າກັນໃໝ່