ປີ້ງ,  ຮ້ານອາຫານ

ປີ້ງຫູໝູວັງວຽງ

ເດິກມາລະຢາກຫັ້ນຢາກນີ້ 🤣
ຄິດຮອດປີ້ງຫູໝູວັງວຽງ ຈັ່ງແມ່ນກອບບບ

📍ປີ້ງຫູໝູວັງວຽງ (ລະຫວ່າງກາງຮ້ານຊີ້ນດາດແອດບໍ່ຈື່ຊື່ຮ້ານຄັກ)

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ: